Silenced by BigTech
Banned by BigTech

"Stop LGBT": Zatrzymajmy propagandę dewiacji na ulicach polskich miast

#stop
#lgbt
#dewiacja
#propaganda
#inicjatywa
#ustawa

widzów
Published at: 20.05.2022 o 11:45
Aktywiści LGBT dążą do realizacji swoich postulatów m.in. poprzez radykalne wystąpienia w przestrzeni publicznej. Są one zawsze źródłem niepokojów społecznych. W ich trakcie dochodzi m.in. do: ekscesów o charakterze ekshibicjonistycznym, profanacji, prowokacji, lżenia symboli katolickich, duchowieństwa i świeckich wiernych. Ośmiesza się godło, flagę i inne symbole narodowe. Walczy z Kościołem i normalnością. Ważnym elementem pracy homodziałaczy jest demoralizacja i rekrutacja dzieci i młodzieży do politycznego ruchu LGBT. ------ Ustawa #StopLGBT hamuje propagandę homoseksualną w przestrzeni publicznej. Realizuje konstytucyjną zasadę ochrony rodziny w ustawie „Prawo o zgromadzeniach”, precyzuje przepisy dotyczące profanacji, wzmacnia ochronę godła i barw narodowych, stanowi tamę dla żądań homomałżeństw i homoadopcji. ------ Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą "StopLGBT" poparło 140 tysięcy osób. Pierwsze czytanie w Sejmie odbyło się 28.10.2021 r. Projekt #stoplgbt przeszedł pomyślnie głosowanie w Sejmie i większością głosów został skierowany do dalszego etapu - prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. ---------------------- 💚 Podejmujemy szereg działań, które bronią dzieci przed aborcją i demoralizacją. Dzięki Twojemu wsparciu możemy skutecznie działać na rzecz zmiany prawa w tych obszarach. Pomóż nam to kontynuować https://www.zycierodzina.pl/wspieraj/ Numer konta: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230