Pilne! DUDA POD EKSKOMUNIKĄ! Prawda jest świętą dyktaturą! Ksiądz Marek Bąk i Laura Lipińska

Widzów
Data publikacji: 19.12.2023 o 20:40
Andrzej Duda wraz z większością parlamentarną popadł w ekskomunikę i są poza Kościołem. Oznacza to, że żadna z tych osób nie ma prawa przyjmowania sakramentów i pozostaje w grzechu śmiertelnym. Stało się to po tym, gdy sejm 29 listopada 2023 roku uchwalił, a Andrzej Duda podpisał 15 grudnia 2023 roku ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dopuszczającą pozaustrojowe laboratoryjne zapłodnienie.