PILNE! Polacy masowo pozywają Astra Zenecę ws. Berbeluchy?! Lekarze: CZAS POWIEDZIEĆ PRAWDĘ! Socha u Roli!

Widzów
Data publikacji: 10.05.2024 o 14:34
Telewizja wRealu24 to wspólne dzieło tysięcy polskich patriotów i działa WYŁĄCZNIE dzięki Wam! Prosimy o wsparcie dla naszej działalności. Wyświetleniami niestety nie opłacimy rachunków. Na rozwój i funkcjonowanie potrzebne są fundusze, a darmowa jest tylko propaganda. Więcej informacji: https://wrealu24.info/wspomoz-nas.php (PKO BP): 81 1020 4900 0000 8502 3142 0193 Tytułem: darowizna na wRealu24. Darowizna PayPal https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=WRLH6MPADYW58 DANE DO PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH: IBAN: PL81102049000000850231420193 SWIFT/BIC: BPKOPLPW zdjęcia użyte do grafiki: https://www.facebook.com/photo/?fbid=592777682215957&set=a.592777645549294&locale=pl_PL https://www.flickr.com/photos/chemiq81/16741691216/ https://i.ytimg.com/vi/QOVXT7E9kzA/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLCbVUFlNyfiJwGataPf0NeB-naE1g Polacy masowo pozywają Astra Zenecę?! Lekarze: CZAS POWIEDZIEĆ PRAWDĘ! Socha u Roli!