Likwidacja górnictwa w Polsce - czyli o partii Teraz K*rwa My

Widzów
Data publikacji: 04.11.2022 o 18:43
Wspieraj kanał Alter-Historia https://buycoffee.to/alterhistoria Link do kanału na YT https://www.youtube.com/channel/UCsZXl2VIZpjUycrznI6wI4A * Kup moją książkę https://www.tradycja-katolicka.pl/s,839,zakon_okraglego_stolu__filip_podstawski.html --- Proces likwidacji polskiego górnictwa zapoczątkowany został już u zarania IIIRP. Potem następne rządy tylko wzmacniały prądy, których efektem było zamykanie kolejnych kopalni węgla kamiennego. Jak informuje NIK: W latach 2007-2015 nie wykorzystano szans jakie górnictwu węgla kamiennego dały zarówno efekty wcześniejszych reform tego sektora jak i dobra koniunktura na węgiel kamienny. Program rządowy, określający wytyczne działalności górnictwa na lata 2007-2015 został opracowany nierzetelnie i zbyt ogólnikowo, a strategie spółek węglowych, oparte na mało realistycznych założeniach, szybko się dezaktualizowały. W praktyce działania restrukturyzacyjne w większości przedsiębiorstw górniczych zostały zaniechane, co przyczyniło się do załamania ich kondycji w okresie dekoniunktury na rynku węgla. Trudna sytuacja finansowa dotyczyła głównie trzech największych producentów węgla grupujących łącznie 27 kopalń. Ich skumulowana strata netto w latach 2007-2015 wyniosła ponad (-)1,1 mld zł, podczas gdy w tym samym okresie jedna sprywatyzowana kopalnia osiągnęła skumulowany zysk netto w wysokości ponad (+)1,4 mld zł. W ostatnim roku trwania Programu kondycja finansowa oraz efektywność funkcjonowania głównych producentów węgla była gorsza niż na początku jego realizacji.